Vill du praktisera eller arbetsträna hos oss?

Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller på Försäkringskassan så bokar de in ett möte med oss.

Kraterkraft är en ekonomisk förening och ett arbetsintegrerande socialt företag i Delsbo.

Vi har fyra olika verksamheter. Trädgård, städ, butik och syateljé.

Verksamheten anpassas efter medarbetarna, vilket innebär att man gör det bästa av de resurser som finns och att alla arbetar efter sin egen förmåga.

De här förutsättningarna kräver att företagen hittar nya marknader och sätt att ta tillvara outnyttjade resurser hos människor. På så sätt breddas arbetsmarknaden och fler kommer ut i meningsfullt arbete.

Medarbetarna driver och äger företaget gemensamt. Det skapar delaktighet och medbestämmande som ger en stark ansvarskänsla hos medarbetarna.

Butik Kraterkraft Här får du vara med och hålla snyggt och rent i buiken, ändra om i butiken, skylta, prata med kunder och ställa fram nya saker.

Syateljén I syateljen får du komma med egna ideer om vad du vill sy. Vi har även en brodyrmaskin.

Städgruppen åtar sig flyttstäd, privatstäd och kontorsstäd.

Trädgård- och omsorgsgruppen klipper gräs och häckar, vattnar, rensar rabatter och håller trädgården allmänt fin. Under vintern blir det snöskottning och sandning. Vi utför även ”små” jobb som förenklar vardagen för kunden tex bär vi in ved, bär ut trädgårdsmöblerm, hjälper till att bära vid flyttar mm

 

Som deltagare hos Kraterkraft finns några förhållningsregler;

-Man håller sina arbetstider

-Anmäler all sin frånvaro till kontoret eller handledare

-Man håller god hygien

-Nolltollerans mot droger o alkohol

-Respektera varandra

-Ej på något sätt skada Kraterkraft

-Tystnadsplikt gentemot kunderna

-Diska och hålla rent efter sig

-Lämna tillbaka lånade arbetskläder och skor

-Låta handledaren sköta kundkontakter

-Inte använda mobiltelefon under arbetet

-Om du handlar i vår butik får DU 20% rabatt.