Kraterkraft är en ekonomisk förening och ett socialt företag i Delsbo som har funnits sedan 2004.

Föreningens syfte är att integrera människor, som annars har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det kan handla om personer med funktionshinder, långa sjukskrivningsperioder etc

Kraterkraft gör på så sätt en unik samhällsnytta, både mänskligt och ekonomiskt. För varje person som är verksam i de sociala företagen kan samhället spara hundratusentals kronor.

Kraterkraft följer de kooperativa principerna där demokrati och deltagande är viktigt. Anställda i föreningen är medlemmar och äger tillsammans Kraterkraft. Delaktigheten är en mycket viktig reahabilterngsfaktor för dessa människor.

Vad är arbetsintegrerande sociala företag?  

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, driver en näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Det kan vara allt från hotell eller fastighetsservice till odling eller syatelje. Men till skillnad från andra företag har de som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i både samhälle och arbetsliv. Ett ASF har alltså alltid minst två verksamheter.

Idag har en stor andel av de som är arbetslösa behov av ett extra stöd för att komma i arbete och samtidigt är det brist på arbetskraft i många branscher. Arbetsintegrerande sociala företag drivs med metoder där allas erfarenheter kommer till användning och där det finns stora möjligheter till delaktighet och personlig utveckling. På så sätt bidrar arbetsintegrerande sociala företag inte bara till att ge en praktikplats till någon utan också till att människor utvecklas, får självförtroende och ökar sina chanser att få ett jobb.

Ett arbetsintegrerande socialt företag ska:

  • Ha som syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle.
  • Sälja varor och tjänster till kunder. Det kan handla om arbetsintegrerande tjänster, caféverksamhet, odling, syarbete, biltvätt, hotellverksamhet, kontorstjänster eller andra verksamheter som de anställda har kunskap om.
  • Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag. Aldrig ägas av exempelvis en kommun.
  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  • I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.

Kommentarer

28.05.2022 08:03

Madde

Hej. Hämtar ni möbler, porslin mm som man ej kan behåla vid flytt?